El dia 3 de maig van quedat definitivament acabades les obres de la col·locació de la nova llossa de formigó, just davant de l’accés al pantalà C i a la rampa de varada de vela lleugera.

6 de maig de 2018

Aquesta llossa  va patir un enfonsament parcial, el passat mes d’octubre,  degut als diferents temporals que durant els darrers anys ha  estat suportant.

 Les obres s’han realitzat en varies fases:

 - Retirada de la llosa trencada i de la passarel·la d’accés al pantalà C.

- Col·locació base recolzament mitjançant neoprè de 5 mm.

- Realització de forjat amb doble bigueta .

- Realització de dos jàsseres a la zona de suport.

- Capa de compressió de 7 cm, acabada amb regle vibratori.

- Col·locació 2 respiradors a cada entrebigat.

- Col·locació de la passarel·la del pantalà C.

 Amb aquesta obra i altres feines de manteniment, el Club es prepara per la temporada d’estiu que ja tenim a tocar.

ºC
%
knts
widget-direction Created with Sketch. W N S E
Actualitzat: